نقش مهم صمصام در انقلاب مشروطه:

صمصام السلطنه از رجال سیاسی مشروطه بود. صمصام بعد از پیروزی انقلاب مدتی حاکم اصفهان بود و بعد از مقام وزارت جنگ در دو دوره بعنوان وزیر در دولت قاجار مصدر کار شدند صمصام در دوره وزیری اقدامات مثبتی انجام داد .

 دولت صمصام یگانه وطن پرستی بود که تقاضای استراد 17 شهر قفقاز را که روسها طبق معاهده ترکمانچای در تاریخ 1243 ق زمان سلطنت فتح علی شاه از ایران گرفتند نمود . از دیگر اقدامات کابینه صمصام السلطنه لغو قرارداد استپان لینازوف ( شیلات شمال ) و کاپیتالاسیون بوده است . این اقدامات صمصام السلطنه به حدی غیر منتظره بود که حتی روسهای انقلابی را هم تکان داد . 

 به هر حال این عمل کابینه صمصام السلطنه به همان اندازه که او را پیش ایرانیان ارج و منزلتی به سزا داد ، نزد انگلیسی ها و روسها ایجاد حس کینه بی اندازه کرد و از چند جهت با او بنای مخالفت گذاشتند.

  میرزا ابوالقاسم کحال زاده در باره او می نویسد : ( به راستی کابینه صمصام السلطنه یکی از مهمترین کابینه های ایران از حیث وطن پرستی و شهامت و قدرت بود . از بدو مشروطیت تا به حال هیئت دولتی به این شجاعت و قدرت در ایران تشکیل نشده بود .

 صمصام السلطنه از نظر طرز تفکر سیاسی و احساسات ملی گرایی به مراتب تند روتر از دیگران وزرایی زمان حکومت قاجاریه بوده است او به هیج وجه حاضر به پذیرفتن پیشنهادات و حتی امتیازات جزئی انگلیسی ها نشد .

 اقدامات وی در تاریخ یک صد ساله اخیر ایران بی نظیر است و متاسفانه کمتر در کتب تاریخی و یادداشت های سیاسی اشاره ای به آن شده حال انکه دشمن ما روسیه این خنجری که کابینه صمصام السلطنه به قلب آنها زد تا ابد فراموش نمی کنند در حقیقت دولت صمصام تنها دولت وطن پرست بود.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید